La Comissió de Cultura del Parlament va aprovar dimecres una proposta de resolució de Catalunya en Comú Podem sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals presentada.

Per una banda, s’insta al Govern a promoure una “iniciativa de recull i catalogació de la memòria audiovisual de Catalunya”, la qual tingui en compte la creació d’un arxiu històric de l’audiovisual a partir dels fons de les televisions locals i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En un segon punt, esmenat per Junts per Catalunya i ERC, reclama “continuar preservant els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, pel corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, els quals no podran ser alienats ni subrogats a privats, aprofundint i millorant el model descentralitzat que tenim a Catalunya i establint nous mecanismes de coordinació i difusió”.

El primer punt va comptat amb nou vots a favor (CatECP, Ciutadans i PSC), cinc en contra (JxCat) i cinc abstencions (ERC). El segon punt es va aprovar per unanimitat.