Els comitès d’empresa i els consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio demanen que, amb la reforma de la Llei de la CCMA encaminada cap a la seva fase final, ha arribat “l’hora de les concrecions”. Al seu parer, l’aprovació definitiva al Parlament hauria d’arribar abans de l’estiu.

Els representants laborals i professionals consideren que les esmenes plantejades pels diferents grups parlamentaris “no incorporen diferències insalvables entre elles que puguin fer pensar que se n’encalli la tramitació”.

Amb tot, alerten del fet que la participació de la plantilla en la gestió de la CCMA “no està tenint la merescuda consideració”. En aquest sentit, remarquen que hi ha “poderoses raons perquè una empresa pública basada en el capital humà introdueixi aquesta participació en la seva governança”.

Els comitès d’empresa i els consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio també encoratgen els grups parlamentaris a “mantenir fins al final” la fórmula d’elecció per concurs públic dels membres del consell de govern i les direccions dels mitjans. A més, recorden que la reforma de la Llei de la CCMA s’ha de completar amb el nou contracte programa i el nou mandat marc.

“Estarem amatents perquè tot aquest procés es compleixi i perquè els diferents grups parlamentaris mantinguin els seus compromisos al respecte”, adverteixen els representants dels treballadors.