La Comissió Europea ha decidit posar en marxa un pla d’acció per donar suport a la reactivació i la transformació del sector audiovisual i dels mitjans de comunicació per l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, al considerar que són “essencials per a la democràcia, la diversitat cultural d’Europa i l’autonomia digital”.

El pla se centra en tres àmbits d’activitat i presenta deu accions dirigides a ajudar els mèdia a recuprerar-se de la crisi facilitant i ampliant l’accés al finançament; a transformar-se estimulant les inversions per adoptar la doble transició digital i ecològica tot garantint la futura resiliència del sector; i a empoderar la ciutadania i les empreses.

Les deu actuacions previstes, són:

  • Facilitar l’accés als ajuts de la UE a través d’una eina específica perquè les empreses de mitjans trobin les oportunitats de finançament que siguin pertinents. Així, s’oferiran orientacions sobre la manera de sol·licitar l’ajuda corresponent amb càrrec al marc financer plurianual 2021-2027, però també a través dels plans estatals de recuperació i resiliència.
  • Impulsar la inversió en el sector audiovisual a través d’una nova iniciativa (Media Invest), l’objectiu de la qual és mobilitzar inversions per valor de 400 milions d’euros al llarg de set anys.
  • Posar en marxa la iniciativa News per agrupar accions i donar suport al sector dels mitjans informatius. La iniciativa inclou un projecte pilot d’inversió amb fundacions i altres socis privats, accés a préstecs que facilitarà la garantia InvestEU, subvencions, i un Fòrum Europeu de Mitjans Informatius. Es prestarà especial atenció als mitjans locals.
  • Fomentar espais de dades mediàtics europeus per a l’intercanvi i la innovació.
  • Fomentar una coalició industrial europea de realitat virtual i augmentada per ajudar els mitjans a beneficiar-se d’aquestes tecnologies immersives. Pposar en marxa un laboratori de mitjans de realitat virtual per a projectes en matèria de noves formes de narrar i interactuar.
  • Facilitar les converses i actuacions perquè el sector sigui climàticament neutre d’aquí al 2050.
  • Establir un diàleg amb l’audiovisual per millorar l’accés i la disponibilitat de continguts a tota la UE, per tal d’ajudar el sector a expandir-se i arribar a nous públics i consumidors.
  • Fomentar el talent mediàtic europeu, sobretot estimulant la diversitat davant i darrere de la càmera, i prestant reconeixement i suport a les empreses emergents del sector dels mitjans.
  • Empoderar la ciutadania, sobretot mitjançant el reforç de l’alfabetització mediàtica i el suport a la creació d’un servei d’agregació de notícies alternatiu independent.
  • Reforçar la cooperació entre els reguladors en el si del Grup de Reguladors Europeus de Serveis Audiovisuals (ERGA) per tal de garantir el correcte funcionament del mercat dels mitjans de la UE.

La majoria d’aquestes accions es posaran en marxa en els primers mesos de 2021.

Aquestes actuacions es complementen amb el Pla d’acció per a la democràcia europea, l’objectiu de la qual és reforçar la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació a tot el continent, centrant-se en la protecció dels periodistes .