La Diputació de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de seguiment informatiu en mitjans escrits, digitals i audiovisuals. El pressupost de licitació és de 60.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de juny.

L’objectiu és poder realitzar reculls de premsa diaris, dossiers temàtics i estadístiques que permetin dissenyar l’estratègia general de comunicació de la Diputació, segons els grups d’interès o públics objectius (interns i externs); controlar el posicionament i la percepció de la marca; gestionar la comunicació de les diferents àrees i la institucional en totes les seves vessants.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (51 punts de 100), l’ampliació de la mostra de mitjans (29 punts), i la reducció del temps de resposta en cas d’incidència (20 punts).