La Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya ha instat l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya a abordar de nou el conflicte que les emissores locals mantenen amb les entitats AGEDI-AIE per les tarifes que han d’abonar pels drets de propietat intel·lectual.

La FMCLCat reclama a les entitats municipalistes una carta tipus per respondre les reclamacions de pagament d’AGEDI-AIE, mentre no s’obri de nou un període de negociacions per arribar a un acord amb aquestes associacions, tal i com en el seu dia es va fer amb l’SGAE.

La petició va en la línia de la realitzada fa un any, en què la Federació va instar l’ACM i la FMC a reprendre les negociacions amb les entitats que gestionen els drets de propietat intel·lectual d’artistes i productors musicals. L’entitat entén que, per forçar una negociació “és clau” que les ràdios locals i els ajuntaments adoptin una “estratègia conjunta”.

La demanda de la FMCLCat arriba després que, durant el passat juny, la majoria d’emissores municipals de Catalunya rebessin de nou una carta d’AGEDI i AIE, les quals, a través de la seva oficina conjunta de recaptació d’artistes i productors, reclamaven el pagament d’una liquidació.

“Vist els antecedents en què algunes emissores han hagut d’acabar pagant importants quantitats ja que aquestes entitats recaptadores han aconseguit algunes resolucions judicials favorables, les actuals reclamacions de pagament per carta que es notifiquen a les emissores generen molta inquietud a les direccions d’aquestes, i aquesta s’ha de fer extensiva als regidors/es i/o alcaldes corresponents”, explica la Federació.