Durant els nou primers mesos de l’any, Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 110,4 milions d’euros, un considerable empitjorament respecte als 3 milions negatius del mateix període de 2018.

A més, el grup obté un benefici d’explotació de 49,6 milions d’euros, la meitat dels 98,6 milions assolits fa un any, ara amb uns ingressos de 796,9 milions, un retrocés del 3,2% respecte als 823,3 de 2018.

Per divisions, de gener a setembre la ràdio obté un benefici d’explotació de 28,4 milions d’euros, un 14,9% més que els 24,7 de l’any passat, amb uns ingressos de 196,4 milions (–4,1%), dels quals 181,1 corresponen a la publicitat (–1,5%).

Per la seva part, l’àrea de premsa registra unes pèrdues d’explotació de 4,1 milions d’euros, una millora del 33% respecte als 6 milions de 2018. En aquest cas, els ingressos són de 152,9 milions (–3,5%), dels quals 72,2 provenen de la publicitat (+0,7%) i 46,5 de les vendes (–11,3%).

Finalment, l’àrea d’educació (Santillana) obté un benefici d’explotació de 86,4 milions d’euros (–9%) amb uns ingressos de 461,1 milions (–1,4%).

Quant al deute bancari de Prisa, a 30 de setembre ascendia a 1.115,9 milions d’euros, un increment del 20,2% en comparació als 928,6 milions que devia el 31 de desembre de 2018.