La Federació de Productors Audiovisuals – PROA ha reclamat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que canviï el criteri a l’hora de calcular la quantitat que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de destinar al finançament d’obres audiovisuals europees.

La Llei general de la comunicació audiovisual estableix que les televisions públiques de cobertura estatal o autonòmica han de destinar un 6% dels ingressos d’explotació de l’exercici anterior. En el cas de la CCMA, la base sobre la qual s’aplica aquest percentatge no inclou la subvenció de la Generalitat, però PROA considera que sí ho hauria de fer.

El 2018, la CCMA hauria d’haver invertit 3.127.282,08 euros amb el criteri del CAC, però, tal com vam publicar, va destinar-hi 20.125.529,89 euros, quantitat que també compliria amb la normativa si es comptabilitzés la subvenció de la Generalitat, tal i com reclamen les productores.

PROA recorda que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència utilitza un criteri diferent per fixar la base de RTVE a la qual aplicar el 6%, tot i que l’ens públic estatal no té publicitat i els ingressos sobre els quals es calcula suposen un terç del total.

En tot cas, PROA demana que s’estableixi un “criteri comú i arribar a un acord que beneficiï a tot el sector audiovisual”. Així doncs, ha presentat un recurs de reposició davant el CAC per obtenir una resposta.

Per la seva part, el Consell de l’Audiovisual defensa que el criteri aplicat és el mateix “des de l’inici de l’obligació legal” d’invertir en obres europees, sense que s’hagi produït cap modificació, explica l’Ara. En aquest sentit, l’ens regulador recorda que la normativa catalana estableix que és el CAC el que ha de determinar les condicions a l’hora d’aplicar el 6%.