El diari Última Hora ha iniciat actuacions legals perquè el nou digital La Última Hora “cessi immediatament” la seva activitat per “usurpació de marca i competència deslleial”. Els representants legals del mitjà balear han remès un requeriment a l’administradora i directora de La Última Hora, Dina Bousselham, fins fa poc dirigent de Podem, perquè deixi d’utilitzar la marca.

En paral·lel, Última Hora ha consultat a la Brigada Central d’Investigació Tecnològica i a l’Institut Nacional de Ciberseguretat per si Bousselham no atén el requeriment i continua utilitzant la nomenclatura. En aquest cas, el mitjà mallorquí procedirà a presentar una denúncia davant la Policia Nacional per infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual i per competència deslleial, reclamant la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

La confusió amb la nomenclatura arriba fins al punt que, la setmana passada, Última Hora va rebre un requeriment per rectificar una informació sobre Anar Rosa Quintana publicada en el digital de Dina Bousselham.

El mitjà balear recorda que es va fundar a Palma fa 127 anys, la seva marca va ser inscrita el 1990 en la modalitat de periòdics diaris, i el 1999 en la serveis d’informació digital i xarxes mundials d’informàtica.