Un grup de 15 mitjans independents ha enviat una petició a la Secretaria d’Estat de Comunicació i a diferents partits polítics per impulsar una reforma de la Llei de Publicitat i Comunicació Institucional de 2005.

“En els últims anys, aquesta norma ha estat utilitzada per molts mitjans de comunicació per obtenir campanyes públiques i privades falsejant les seves dades d’audiència amb diversos mètodes il·legítims, i ha estat incomplerta per administracions de tots els colors polítics, que l’han fet servir de forma discrecional i opaca per afavorir mitjans afins”, argumenten en la missiva.

La proposta té com a objectiu “fomentar la pluralitat informativa i protegir el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, contrastada, respectuosa amb la igualtat de gènere i amb el periodisme de qualitat”.

Signen la petició Alternativas Económicas, Ara, Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, Ctxt.es, Cuartopoder, Diario16, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Praza Pública, Pikara Magazine i Público.

El grup de 15 mitjans considera que cal establir “límits màxims” per als grans grups, així com una sèrie de paràmetres reguladors per al repartiment a la resta.

Entre d’altres es demana recompensar els mitjans que contractin periodistes en atur, especialment els col·lectius més afectats per la desocupació; prevaler els que tinguin aliances amb altres mitjans escrits en altres llengües de l’Estat; premiar els que ofereixin transparència informativa sobre la propietat, l’estructura d’ingressos i la política informativa, i facilitar la consolidació de pimes, mitjans comunitaris, cooperatives i entitats sense ànims de lucre.

El document també proposa excloure de la publicitat institucional aquells mitjans que facin expedients de regulació d’ocupació sense haver reduït abans la bretxa entre directius i la resta de plantilla, o els que mantinguin relacions directes amb partits polítics o en rebin finançament.

Igualment, s’insta a reduir les ajudes als mitjans que incorrin en “pràctiques enganyoses o deslleials” amb les seves audiències i la llibertat d’informació, com ara l’agregació il·legítima de trànsit, l’ús de trampes tecnològiques per augmentar el nombre de pàgines vistes, o la publicació de notícies pagades per anunciants i empreses sense identificar-les com a tals.

Els 15 mitjans reclamen a les administracions i empreses públiques que s’estableixin criteris transparents, plurals i estrictament periodístics per al repartiment de la publicitat institucional, i que s’hagi de fer públic el destí i la quantia de les seves campanyes i els convenis amb els mitjans.

En el paquet de mesures per a la igualtat de gènere, es demana que s’avaluï el percentatge de dones en les plantilles; el percentatge de dones entre les firmes col·laboradores i d’opinió; l’equiparació salarial dones-homes dins de les redaccions, o la implantació efectiva de protocols per combatre l’abús contra les dones periodistes, tant dins com fora de les redaccions.

Com a mesura complementària es proposa que les subscripcions directes o indirectes als mitjans desgravin a la declaració de la renda, i que les pimes no comptabilitzin aquestes partides com a ingressos en l’impost de societats, sinó com a donacions equivalents a les que reben les ONG i les fundacions.

En paral·lel es demanen ajudes fiscals i innovacions legislatives perquè les persones que llegeixin un mitjà o s’hi subscriguin puguin convertir-se en accionistes o cooperativistes, i tenir presència sindicada i activa en els consells d’administració i els comitès editorials.