Durant els primers tres mesos de l’any, el gratuït 20 Minutos ha registrat unes pèrdues d’explotació d’1,5 milions d’euros, un 11,7% menys que els 1,7 milions negatius assolits durant el mateix període del 2013. La xifra ha estat possible gràcies a la reducció de la despesa (de 5,1 milions a 4,9) i al manteniment dels ingressos (en 3,4 milions).

Respecte els ingressos, el primer trimestre del 2014 han estat de 2,5 milions per a l’edició impresa i de 0,9 per a la digital, les mateixes xifres que l’any passat.