Durant els primers tres mesos de l’any, el gratuït 20 Minutos ha registrat unes pèrdues d’explotació d’1,9 milions d’euros, un 29,63% menys que els 2,7 milions negatius assolits durant el mateix període del 2012. Aleshores, però, va incrementar les pèrdues un 68,8% respecte els 1,6 milions del 2011.

Pel que fa als ingressos, han passat dels 3,6 milions de fa un any a 2,5 milions, una davallada del 30,56%. Amb tot, els ingressos de l’edició digital han pujat de 800.000 euros a 900.000, la mateixa xifra obtinguda durant el primer trimestre del 2011.