Les pèrdues netes d’explotació de 20 Minutos dels nou primers mesos de l’any són de 6,9 milions d’euros, un 81,58% més que durant el mateix període del 2011, quan van ser de 3,8 milions, i cinc vegades més que l’1,1 milions del 2010.

Aquest resultat ve marcat per la davallada d’ingressos, que han passat dels 16,1 milions dels nou primers mesos del 2011 als 12 actuals, una davallada del 34,17%. La caiguda més important es produeix en l’edició impresa del gratuït, que passa dels 13,6 milions de l’any passat als 9,6 del 2012, un 41,67% menys. Per la seva part, els ingressos del digital baixen dels 2,5 milions als 2,4, una caiguda del 4%.

La davallada d’ingressos no queda compensada per la reducció de despeses, que ha passat dels 19,5 milions dels nou primers mesos del 2011 als 18,5 actuals (-5,13%). Aquí, les despeses de l’edició impresa s’han retallat de 16,7 a 15,1 milions (-9,58), mentre que les digitals han crescut de 2,8 milions a 3,4 (+21,43%).