Al novembre, el gratuït 20 Minutos va obtenir una difusió diària mitjana de 334.725 exemplars, un 4,16% menys que els 349.268 de l’octubre, i un 5,02% inferior als 352.430 registrats el mateix mes de 2013. La difusió de novembre és la tercera xifra més baixa d’aquest any, només per darrere dels 334.715 de setembre i els 202.616 de juliol, fins ara el seu mínim històric.

Malgrat la caiguda interanual continua mes a mes, des del maig aquesta és d’un dígit i no pas dels dos, com era habitual fins aleshores. Això en part s’explica perquè abans es comparaven les dades de les cinc edicions actuals de la capçalera amb les vuit que tenia fins l’abril de 2013.