La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria de les borses de treball per a la contractació temporal de set llocs de cap de servei. En concret, À Punt cerca quatre caps de redacció, un cap de servei de producció, un cap de servei d’emissions, i un cap de servei d’innovació i nous formats. El termini per presentar candidatura finalitza el 9 de novembre.

Per a les borses de treball convocades, com en les anteriors, es valorarà com a mèrit haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i el fet que s’hi accedís mitjançant un procés selectiu, tal com recull la Llei de servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic aprovada el juliol de 2016.

Així, per al barem de mèrits, amb una puntuació màxima de 50, l’experiència en un lloc de treball equivalent a RTVV comptarà 0,07 punts per mes complet en actiu (amb un màxim de 19 punts); els serveis prestats en altres categories es valoraran amb 0,01 punts per mes (amb un topall de 2,5), i la superació d’un procés selectiu per a la mateixa categoria a la qual s’opta sumaran 7,5 punts.