La plantilla de TV3 ha aprovat el preacord assolit pel comitè d’empresa i la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que inclou la devolució del 5% de reducció salarial aplicat el període 2011-2012 (l’anomenat RAV – Reducció de l’Acord de Viabilitat); l’aplicació d’un pla de jubilacions parcials amb contractes de relleu; l’estabilització dels contractats indefinits no fixos, i la incorporació del teletreball.

La plantilla va realitzar un referèndum sobre el preacord dijous i divendres de la setmana passada. Amb un 71,19% de participació, va ser aprovat amb 1.277 vots favorables (94,31%), 51 en contra (3,77%), i 26 en blanc (1,92%).

El preacord entre els sindicats de TV3 i la direcció de la CCMA preveu la devolució del 5% del RAV 2011-2012 (les reduccions d’anys posteriors ja es van retornar) al personal en actiu en sis pagaments d’igual import de 2021 a 2015, amb dos abonaments el primer any i un els següents. Per als treballadors que ja no són a l’empresa es planteja la devolució en un únic pagament (el 2021), en tres (de 2021 a 2023) o en cinc (fins al 2025).

Per altra banda, s’incorporen a conveni les jubilacions parcials voluntàries del 50% lligades a contractes de relleu, i amb el compromís per part de la direcció del manteniment dels lloc de treball quan s’arribi a la jubilació definitiva. Amb aquest acord es vol afavorir la renovació de la plantilla.

A més, el gener de 2022 s’inicia la jubilació obligatòria quan es compleix l’edat legal i es té l’accés al màxim de la pensió corresponent, però qui ho vulgui podrà prorrogar dos anys més enllà la seva jubilació definitiva.

Sindicats i empresa també han acordat el manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit no fix, que són més de 80. Així doncs, les places que ocupen no sortiran a concurs ni s’amortitzaran mentre es mantingui la seva relació laboral, i es podran presentar a concursos de selecció de promoció interna mantenint la seva relació d’indefinit no fix.

Finalment, també s’ha acordat la incorporació la modalitat de teletreball més enllà de la situació d’emergència sanitària actual per la Covid-19. Aquest haurà de ser voluntari, reversible, es podrà fer amb torns mixtos combinant amb treball presencial, amb autoavaluació de prevenció de riscos, i amb l’equipament necessari. En aquest cas l’acord és transitori i es revisarà el juliol de 2021.