La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  i el Clúster Audiovisual de Catalunya han firmat un acord de col·laboració per realitzar accions i projectes comuns, treballant per al futur del sector.

L’acord té una durada de dos anys i estableix que els mitjans de la CCMA informaran i difondran les activitats programades pel Clúster, i convidaran els seus professionals a participar en actes que organitzi per fomentar el talent i el desenvolupament de la indústria audiovisual del país.

Aquest acord s’emmarca en el mandat de la CCMA, que ha d’aprofitar i potenciar el teixit industrial existent en la seva àrea d’influència, a més de vetllar per potenciar el sector de la producció i la distribució de productes audiovisuals de Catalunya.