El Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) i l’Associació Federativa d’Empreses de Clipping (AFEC) han signat un conveni de col·laboració per tal de facilitar i estendre el compliment dels drets de propietat intel·lectual en l’elaboració i l’ús de les revistes de premsa. L’àmbit d’aplicació inclou tant les empreses que les elaboren i comercialitzen com els seus clients.

Mitjançant aquest acord, CEDRO, com a representant dels editors de diaris i revistes, es compromet a “col·laborar de forma activa” amb empreses i clients del press clipping perquè es puguin “adaptar d’una manera àgil al nou esquema de repercussió” dels drets de propietat intel·lectual.

Per la seva part, les empreses associades a l’AFEC informaran els seus clients de la necessitat de respectar els drets d’autor en l’ús i la distribució interna i externa de les compilacions d’articles periodístics.

L’AFEC, creada el novembre del 2006, té associades set empreses de press clipping que en total abasten el 65% de la quota de mercat del sector.