L’editora de La Comarca d’Olot i la Diputació de Girona han acordat la digitalització dels prop de 1.800 exemplars del setmanari nascut el 1979. El pressupost és de 72.000 euros, dels quals 60.000 són aportats per la Diputació. Un cop enllestida la digitalització, les més de 90.000 pàgines de la capçalera es posaran a disposició dels usuaris a través del servei d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

Edicions El Bassegoda va decidir digitalitzar tots els números publicats amb un doble objectiu: facilitar la consulta ciutadana i garantir la custòdia del seu llegat periodístic. La Diputació va accedir a finançar part de la digitalització (el 83,33%) perquè considera que té “un interès públic, social, històric i cultural necessari i enriquidor per a les comarques gironines”.

El setmanari La Comarca d’Olot, dirigit per Antoni Garrido, va sortir per primer cop el 18 de gener de 1979 a un preu de 30 pessetes (18 cèntims d’euro). Actualment té un tiratge de 2.600 exemplars setmanals i el preu és de 2 euros.