El fins fa poc director general dels Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha sol·licitat recuperar el càrrec de director d’estratègia i recursos humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on se li guarda la plaça.

Martínez va exercir aquesta responsabilitat des de febrer de 2015 a juny de 2018, quan va plegar per assumir la direcció de la policia catalana. El passat febrer Joan Pericas va ocupar la seva vacant com a director d’estratègia i recursos humans de la CCMA.

Abans d’incorporar-se a la CCMA, Andreu Joan Martínez ja havia estat molts anys vinculat al Departament d’Interior: com a cap del servei territorial de Trànsit a Tarragona (2000-2002), cap del servei de gestió administrativa de l’Institut de Seguretat Pública (2002-2011) i director general d’administració de seguretat (2011-2013).