Antoni Molons és el nou secretari de Difusió i Atenció Ciutadana en substitució de Jordi Vilajoana, qui ocupava el càrrec des de feia un any, i que passarà a presidir l’Agència Catalana de Notícies. Molons va ser director general de Mitjans de Comunicació de 2011 a 2016, i un cop va cessar d’aquesta responsabilitat al febrer, va ser nomenat assessor en matèria de mitjans del Departament de la Presidència.

Llicenciat en Dret, anteriorment Antoni Molons havia treballat a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals en el programa de desenvolupament i implementació de la TDT local a Catalunya, i al consorci Localret.