El Consell de Ministres va aprovar divendres dos reials decrets relacionats amb el desenvolupament de la cinquena generació de comunicacions mòbils: el pla tècnic de la televisió digital terrestre pel segon dividend digital i la regulació de subvencions per a la reantenització que se’n deriva.

El pla tècnic estableix l’alliberament de la franja de entre les freqüències 694 i 790 MHz de l’espai radioelèctric abans del 30 de juny de 2020 (per a la xarxa 5G) i el trasllat dels canals de la TDT que actualment l’ocupen a la banda de 470-694 MHz.

El reial decret estableix el procediment tècnic per procedir a la mudança de canals, així com les condicions per a la seva continuïtat, i les especificacions de les emissions de la TDT en alta i ultra alta definició. En aquest sentit, s’estableix l’1 de gener de 2023 com a data límit perquè tots els canals de televisió emetin en alta definició.

El segon dividend digital implica una nova adaptació de les antenes, com en el primer dividend digital, de 2015. El segon reial decret aprovat pel Consell de Ministre regula la concessió de subvencions per valor de 150 milions d’euros dirigides a les comunitats de veïns afectades perquè adaptin les antenes col·lectives. Les quanties dels ajuts oscil·laran entre 104,3 i 677,95 euros, en funció de la infraestructura.