La Cort Internacional d’Arbitratge de la Cambra de Comerç de París dirimirà les “diferències” entre Mediapro i Canal+ respecte a l’acord que van subscriure fa gairebé un any per les retransmissions dels partits de futbol. La proposta del secretari d’Estat per a l’Esport, Miguel Cardenal, ha estat acceptada per Mediapro un cop Canal+ ha abonat els 99,2 milions d’euros de que devia a la productora catalana corresponents als pagaments de juny i juliol dels drets audiovisuals.

Amb aquest acord, ambdues parts es comprometen al “normal compliment” del contracte signat fa un any, almenys fins que la Cort els analitzi i estableixi si Canal+ té raó o no en les acusacions contra Mediapro per haver inflat els preus i haver incomplert les condicions del pacte.

Cardenal ha celebrat una entesa que, de no produir-se, amenaçava seriosament l’inici de la temporada de la lliga de futbol de primera i segona divisió.