Durant el primer semestre de l’any, tant Atresmedia com Mediaset han obtingut números en positiu: 29,08 milions d’euros i 30,11, respectivament. Amb tot, mentre la primera ha vist com incrementaven els beneficis i ingressos respecte l’any passat, la segona els ha reduït.

En concret, durant els sis primers mesos del 2013, Atresmedia ha registrat un benefici de 29,082 milions d’euros, un augment del 62,3% respecte els 17,916 milions assolits durant el mateix període de l’any passat. Pel que fa als ingressos, aquests han estat de 423,030 milions, un 10% superiors als 384,681 del 2012.

A més, les despeses d’explotació d’Atresmedia han estat de 383,522 milions, un 9,4% més que els 350,604 del primer semestre de l’any passat. Així, el grup ha registrat un benefici d’explotació de 30,772 milions, un 18,5% superior als 25,972 assolits el 2012.

Pel que fa als ingressos nets, els l’àrea de televisió creixen un 13% (dels 332,800 dels primers sis mesos del 2012 als actuals 375,952), mentre els ingressos nets de la radio baixen un 8,6% (de 43,757 a 40,008 milions), i els d’altres negocis cauen un 13% (de 8,124 a 7,069 milions).

Per la seva part, durant els primers sis mesos de l’any, Mediaset ha obtingut un benefici net de 30,11 milions d’euros, un 20% inferior als 37,64 registrats durant el mateix període del 2012. El principal motiu és la caiguda dels ingressos nets, que han passat dels 474,01 de fa un any als 427,03 actuals, un 9,9% menys.

En el seu cas, els ingressos publicitaris pels múltiplex han caigut un 15,5% (de 459,05 a 387,86 milions), mentre que els generats per les plataformes de pagament i internet passen han crescut un 56,2% (de 19,42 milions a 30,34).

Quant a les despeses del grup, aquestes s’han reduït un 14,1%, de 441,98 a 379,87 milions. Finalment, el benefici d’explotació de Mediaset en el primer semestre ha estat de 47,16 milions d’euros, un 47,3% més que els 32,03 milions del 2012.