La revista digital AulaMèdia ha llançat el DVD Datum. Dades, tecnologia i drets digitals, una nova producció audiovisual dirigida per Francesc-Josep Deó. Es tracta d’un reportatge coproduït amb la cooperativa creativa La Productora que compta amb la participació de tres especialistes en el camp de la divulgació tecnològica i la comunicació: Karma Peiró, Cecilia Bayo i Gerard Vilanova.

Datum vol aportar –especialment a la comunitat educativa– una sèrie de reflexions en clau crítica sobre l’ús que es fa de les dades personals, les relacions de poder que es generen entorn dels grans oligopolis tecnològics, i la necessitat d’un canvi de mirada per part del Departament d’Educació que garanteixin els drets digitals dels infants a les aules catalanes.

El projecte parteix de la base que la crisi del coronavirus ha posat en qüestió de nou l’ús de les dades personals i els drets digitals. “A aquesta situació puntual cal afegir una utilització, massa habitual, de la tecnologia i de les nostres dades per a finalitats comercials o de control social, com per exemple el control de moviments a través del mòbil”, assenyala AulaMèdia.

A més del DVD, al web es pot trobar informació complementària amb articles sobre tecnocultura crítica, intel·ligència artificial o ús de la tecnologia.

Datum compta amb el suport d’1entretants i Acicom del País València, i Encontre.cat de les Illes Balears, a més d’un centenar de protectors que han contribuït en el microfinançametn per fer possible aquest projecte pilotat des d’AulaMèdia.