El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el seu homòleg bavarès Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per coordinar mesures de protecció de menors i altres col·lectius en el marc de la televisió connectada.

D’aquesta manera, ambdós oganismes es comprometen a impulsar la regulació dels nous serveis audiovisuals (la TV connectada o la comunicació mòbil) i a promoure iniciatives d’alfabetització mediàtica dels joves.

L’acord, signat pels respectius presidents, Roger Loppacher i Siegfried Schneider, també preveu que el CAC i la BLM estudiïn les iniciatives que s’estan duent a terme per garantir la sostenibilitat econòmica del sector de la comunicació i debatin solucions pel que fa a la interpretació i l’aplicació de la regulació dels mitjans.

A més, els dos organismes podran realitzar una consulta prèvia amb l’altra part en aquells casos en què un prestador llicenciatari de serveis audiovisuals tingui efecte en els mercats de l’altre.

La delegació de la BLM ha visitat el Parlament de Catalunya aquest dilluns i s’ha reunit amb la seva presidenta, Núria de Gispert, i posteriorment ha mantingut una sessió de treball amb els membres del CAC.

Actuació transnacional d’autoritats reguladores

Roger Loppacher ha remarcat que serveis com la TV connectada o la comunicació mòbil, juntament amb els nous hàbits de consum dels més joves, dificulten la regulació dels horaris de protecció a la infància. “L’expansió dels nous serveis atorga encara més valor a la senyalització que efectua l’organisme regulador, així com a les eines de control parental a través de les EPG i a l’impuls de l’educació en comunicació”, ha destacat al respecte.

A més, el president del CAC recorda que, de la mateixa manera, els usuaris tenen accés a continguts emesos des de qualsevol part del món, fet que dificulta la competència reguladora dels diferents països. Per fer-hi front, Loppacher aposta per “una actuació transnacional d’autoritats reguladores i de proveïdors de serveis per tal de garantir els drets dels usuaris, i molt especialment els dels menors, en el nou escenari”.