L’Ajuntament de Begur ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de comunicació i difusió institucional, així com la confecció, edició i maquetació, impressió i distribució de la revista municipal trimestral Es Pedrís Llarg.

El pressupost de licitació és de 62.600 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 5 d’agost.