El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Bellvei la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa.

El consistori del Baix Penedès disposava des de l’any 2002 de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 104.7 del dial, la qual havia estat sol·licitada un any abans.

Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Bellvei Ràdio després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop ha complert els tràmits administratius i tècnics, i hagi superat la corresponent inspecció.