Informació i Comunicació de Barcelona ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de gestió, dinamització i direcció d’art dels perfils socials corporatius de betevé. El pressupost de licitació és de 52.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de novembre.

betevé està en procés d’implementació d’un model transmèdia i entén les xarxes socials com un canal clau per fer arribar els seus continguts als usuaris. Amb la intenció de reforçar el lligam amb la seva comunitat, el mitjà cerca una empresa que es responsabilitzi dels perfils socials de Twitter, Facebook, Instagram i LinkedIn –i els que es puguin considerar en el futur– en coordinació amb la direcció d’estratègia i branding de betevé.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 30 punts d’un total de 100), la proposta d’estratègia de continguts (20 punts), la resolució d’incidències i atenció a l’usuari en xarxes (9), la gestió de crisi de reputació en xarxes (9), l’informe qualitatiu mensual (5), la proposta de continguts de xarxes de producció pròpia (5), les sinergies amb influencers (5), la segmentació de continguts (6), la proposta per a LinkedIn (5), la producció de continguts de xarxes de producció pròpia amb una periodicitat inferior a un mes (3), i l’atenció a l’usuari en temps inferiors (3 punts).