Barcelona de Serveis Municipals ha obert el procés de licitació per als serveis de disseny de campanyes de comunicació, revista corporativa i produccions audiovisuals. El pressupost de licitació és de 324.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 de juliol.

La licitació està segmentada en tres parts: el lot 1 per al disseny de campanyes de comunicació, peces de comunicació i adaptacions d’originals ja existents (amb un pressupost de 200.000 euros); el lot 2 per al disseny i maquetació de la revista de BSM i/o dels seus negocis (44.000 euros), i el lot 3 per a produccions audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents (80.000 euros).

Les empreses licitadores poden presentar ofertes per a un, dos o els tres lots.