El consell d’administració de Barcelona Televisió ha aprovat per unanimitat l’Estatut Professional de la cadena, elaborat i consensuat conjuntament entre representants de la direcció i dels periodistes de la redacció. D’aquesta manera, BTV es converteix en el primer mitjà local en dotar-se d’un estatut que dóna cobertura als drets i deures dels treballadors, i que regula les relacions dels informadors amb la direcció del mitjà.

L’Estatut, aprovat la setmana passada, també inclou realitzadors, productors, documentalistes i operadors de càmera d’exteriors, els quals assumeixen els mateixos principis deontològics, obligacions i drets professionals que els periodistes.

Ara, es preveu que abans de l’estiu es celebrin eleccions per escollir el comitè professional de BTV, el qual ha de vetllar pel compliment de l’Estatut i fer de mediador amb la direcció de la cadena en tot els temes relacionats. El comitè estarà format per tres persones que no pertanyin a la direcció ni al comitè d’empresa de la cadena.