La UNI Global Union i la Federació Internacional de Periodistes (que representen gairebé 21 milions de treballadors de tot el món) han posat en marxa una campanya per salvar la indústria de la premsa impresa, amb la qual es reclama als governs que donin suport al sector.

Més concretament, ambdues organitzacions demanen s’adoptin paquets de rescat d’emergència per a la premsa escrita en el seu conjunt (periodisme, publicació, impressió i distribució), i es gravin els serveis digitals que ofereixen les multinacionals tecnològiques com Google, Facebook i Amazaon, que s’han endut bona part dels ingressos publicitaris que han perdut mitjans.

“La crisi sanitària mundial actual està agreujant considerablement les grans dificultats a què s’enfronta el sector de la premsa escrita”, assenyala Anthony Bellanger, secretari general de la FIP. “Els governs han de reaccionar urgentment. El sector és un bé públic i constitueix un pilar fonamental de les nostres democràcies. Els governs en són conscients. De fet, durant la crisi de la Covid-19 han identificat el sector com a essencial. Ara no poden contemplar impassibles com s’enfonsa el vaixell”, afegeix.

Davant la greu crisi econòmica que provocarà la pandèmia, les organitzacions sindicals volen que els diferents governs intervinguin per protegir els llocs de treball en els mitjans i el sector de la premsa impresa.

“La salut de les nostres democràcies rau en exigir responsabilitats a les persones en el poder i els periodistes són els que, per regla general, treuen a la llum els abusos de poder dels polítics i les empreses”, diu Christy Hoffman, secretària general de la UNI Global Union.