L’Acadèmia Espanyola de la Ràdio, en col·laboració amb la UNESCO, ha iniciat una campanya informativa sobre el coronavirus per a la seva difusió radiofònica amb l’objectiu de posar fre a l’anomenada “infodèmia”, la propagació de notícies falses.

La campanya consta de quatre falques (que es poden descarregar lliurement en aquest enllaç) amb missatges dirigits a contrarestar la desinformació sobre la Covid-19, a més de promoure comportaments saludables.

Cadascuna de les falques se centra en un aspecte concret: conèixer les fonts d’informació creïbles; educar els fills sobre els mitjans de comunicació i informació; alertar sobre els falsos experts, i mesurar les emocions.