Les televisions estatals privades estan obligades a destinar un 5% dels seus ingressos d’explotació a finançar obres audiovisuals europees (pel·lícules per a cinema i televisió, sèries, documentals, i pel·lícules i sèries d’animació). Amb tot, el 2012, el seu compliment va ser desigual.

Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), quatre operadores no van complir amb la normativa i van destinar percentatges menors d’aquesta obligació: 13tv, DTS (Canal+), France Telecom (Orange) i Multicanal Iberia (Chello). Canal+ és la que s’ha quedat a més distància de complir amb 8.695.561,92 euros de dèficit. La segueixen Chello Multicanal, amb 669.676,32 euros; 13tv, amb 186.088,85, i Orange, amb 148.122,08 euros.

Les altres 15 operadores, en canvi, sí que van destinar com a mínim aquest 5% dels seus ingressos a la producció d’obres audiovisuals europees el 2012: Mediaset, Paramount, Atresmedia, Walt Disney, NBC Universal, Fox, Veo TV, Telefónica, Ono, Net TV, Cosmopolitan, History Channel, Sony Pictures i Vodafone. Per la seva part, Jazztel queda exempta d’aquesta obligació.

Segons la CNMV també va complir amb la normativa RTVE, que per ser pública havia de destinar el 6% dels seus ingressos d’explotació a finançar obres audiovisuals europees.

Del total que les televisions han de destinar al finançament, un 60% ha de ser per a la producció de pel·lícules de cinema, i d’aquest, el 60% per a obres en algunes de les llengües oficials a l’Estat.