El consell d’administració de Radiotelevisió Valenciana ha obert el concurs per externalitzar part dels continguts que han de formar part de la graella de la propera temporada de Canal 9. En total seran un mínim de 1.371 hores a les que RTVV destinarà un màxim de prop de 12 milions d’euros. Les produccions han de ser 100% en valencià, consolidar una televisió de proximitat i contribuir a la vertebració del territori.

Les licitacions, que tindran el termini d’execució d’un any, s’han dividit en tres lots. El primer consta de 487 hores de programació per a la producció d’un magazín diari, programes d’entreteniment i continguts infantils, amb un import màxim de 3.175.000 euros. El segon lot, de 476 hores, és per a la realització d’un espai diari de matí/migdia, un programa d’entreteniment de periodicitat setmanal i un concurs diari, per un import màxim de 2.957.000 euros.

El darrer lot, per un mínim de 408 hores, és per a la producció de quatre programes setmanals de diferents gèneres que s’emetran en prime time, i almenys sis espais divulgatius-culturals setmanals amb un preu màxim de 3,3 milions d’euros.

Coneixements de valencià per als periodistes i presentadors

Els plecs de contractació aprovats contemplen l’exigència del coneixement del valencià per a tots els treballadors de les empreses adjudicatàries que exerceixin de periodistes, guionistes o hagin de sortir davant la càmera.

A més, es tindrà en consideració que les empreses o els seus treballadors hagin tingut experiència demostrable a RTVV o el País Valencià. Les condicions també contemplen la vinculació de la producció dels programes externalitzats a l’ús de les instal·lacions de Canal 9.

A banda, si les adjudicatàries aconsegueixen patrocinis per als programes, la meitat dels ingressos serà per a RTVV.

L’oferta econòmica es valorarà amb un màxim de 50 punts; la proposta de continguts, amb 40; els mitjans tècnics aportats, amb cinc, i altres prestacions complementàries, també amb cinc punts.

Segons la directora general de Radiotelevisió Valenciana, l’externalització suposarà un gran estalvi per a l’empresa.