El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de 1996 l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Canal Blau un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corresponent inspecció.