La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat TVE amb un total de 1.070.765 euros per vulnerar la Llei general de la comunicació audiovisual amb l’emissió de publicitat no permesa. La multa correspon a la resolució de dos expedients diferents. 

Per una banda, la CNMC ha sancionat TVE amb 341.280 euros per nou infraccions administratives de caràcter lleu per l’emissió de comunicacions comercials de diferents productes que no entrarien en les excepcions publicitàries que preveu la Llei de finançament de RTVE. Els campanyes es van emetre entre desembre de 2017 i gener de 2018 als canals La 1, La 2, Canal 24 Horas i Teledeporte (tots menys Clan).

La CNMC assenyala que els anuncis en qüestió “no constitueixen supòsits de patrocinis d’esdeveniments esportius i culturals, ni patrocinis en l’emissió de competicions esportives o emeses en canals internacionals, o patrocinis culturals, sinó que presenten les característiques pròpies de comunicacions comercials o espots convencionals”.

Per altra banda, Competència multa TVE amb 729.485 euros per 12 infraccions administratives continuades de caràcter lleu per l’emissió de campanyes de suposats patrocinis culturals que es podrien considerar comunicacions comercials que no s’inclourien en les excepcions publicitàries que permet la normativa. En aquest cas es van emetre a tots els canals també entre desembre i gener.

La CNMC explica que en les campanyes afectades s’introdueixen elements visuals i missatges accessoris o mencions sobre les virtuts o característiques dels productes o serveis promocionats, els quals “inciten directament a la seva compra”.

Ara RTVE pot interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de Competència davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.