Després d’estudiar l’operació d’absorció de La Sexta per part d’Antena 3, la Comissió Nacional de la Competència (CNC) considera que aquesta genera “problemes de competència significatius” en diferents mercats audiovisuals, especialment en el de la publicitat televisiva, motiu pel qual ha posat cinc condicions a la fusió per absorció.

La CNC argumenta que aquests “problemes” vénen generats per la desaparició de La Sexta com a operador independent, per la porció més gran de pastís que es queda la cadena de Planeta, i per la “major capacitat i incentius de Mediaset i Antena 3 per coordinar-se tàcitament després de l’operació de concentració”.

Les condicions que Competència ha posat, són:

  • El grup sorgint de haurà de trencar els acords de gestió conjunta de publicitat de canals en obert a tercers, i no en podrà signar de nous; haurà de comercialitzar la publicitat de les dues principals cadenes a través d’empreses diferents, les quals no podran vendre paquets amb una audiència superior al 18% de quota semestral mitjana (per a la fusió de Telecinco-Cuatro era el 22%); ha de garantir la possibilitat d’adquirir espais publicitaris de forma individualitzada en cadascun dels canals; no podrà imposar uns productes publicitaris per damunt d’uns altres; no es podrà oferir la contractació d’espais en simulcast; no es podran condicionar les ofertes a la garantia de contractació d’una quota mínima d’inversió o GRP; les empreses que gestionin la publicitat d’Antena 3-LaSexta i els anunciants hauran de regir-se per uns “principis mínims” de transparència, objectivitat, previsibilitat i seguretat jurídica.
  • El grup Antena 3-La Sexta tampoc podrà ampliar la seva oferta de canals de televisió en obert mitjançant l’arrendament de canals de TDT de tercers operadors, i no podrà bloquejar les millores de qualitat dels canals amb els que comparteixi múltiplex.
  • La tercera condició és que haurà de permetre la sortida periòdica al mercat dels continguts audiovisuals. En concret, haurà de limitar la duració dels seus contractes d’adquisició exclusiva de continguts a tres anys sense incloure drets d’adquisició preferent, i haurà de restringir la seva capacitat per excloure les productores com a oferents de programes competidors.
  • Per facilitar la vigilància del compliment i implementació de les condicions, el grup tindrà una sèrie d’obligacions de subministrament periòdic d’informació sobre la seva actuació en els mercats.
  • La duració de les condicions és de cinc anys (era de tres per a Mediaset).

Ara, Antena 3 estudiarà les condicions i farà “el que més convingui” als interessos dels seus accionistes.