Comscore ha renovat per al 2022 el seu contracte d’auditoria amb l’Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació, que aquesta realitza des de 2011. La companyia considera que és el seu deure de mantenir aquesta auditoria com a part dels compromisos i garanties que ofereix als clients sobre la qualitat dels seus mesuraments.

“Cap entitat espanyola no compta amb l’experiència d’AIMC en l’auditoria d’operacions de mesurament d’audiència, en tot tipus de mitjans i, des del 2011, en el mesurament d’audiència digital, sobre el qual ha treballat intensament des d’aleshores, arribant a un coneixement profund i molt valuós sobre les característiques i els punts crítics d’aquest tipus de mesurament”, assenyala Jaime Agulló, vicepresident i director general per al sud d’Europa de Comscore.

El directiu també recalca que “la legitimitat d’AIMC per realitzar aquesta auditoria es veuria encara més reforçada si els segments de mercat menys representats decidissin participar en aquesta associació”, assenyala en referència als anunciants i als mitjans digitals nascuts els darrers anys.

Cal recordar que l’AIMC, l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) i l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) van atorgar el mesurament digital a l’Estat GfK, un servei que ha començat a realitzar aquest any en substitució de Comscore, que l’havia fet des dels inicis, el 2012.