L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. La dotació total és d’1,6 milions d’euros: 1,2 milions per a la producció de llargmetratges i minisèries de ficció, i 400.000 euros per a la realització de documentals. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 5 d’octubre.

En la modalitat de llargmetratges i minisèries de ficció, en el moment de sol·licitar la subvenció han de tenir garantit un 50% del finançament del projecte. La quantia de l’ajut és com a màxim del 60% del cost de producció per a les produccions en català o aranès, i del 50% en altres llengües; en ambdós casos amb un topall de 400.000 euros.

Pel que fa a la modalitat de documentals per a televisió (de mínim 52 minuts), no són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat. Per a les produccions en català o aranès s’ha de tenir garantit el 80% del finançament, mentre que per a altres llengües és el 83%. La quantia de l’ajut és d’un màxim del 20% del cost de producció per als documentals en català o aranès, i del 17% per a altres llengües; ; en ambdós casos amb un topall de 30.000 euros.

Tant per a llargmetratges i minisèries com per a documentals, en el moment de la sol·licitud de subvenció les produccions han de disposar d’un contracte o una carta de compromís amb un canal de televisió d’àmplia difusió a Catalunya.