Crític ha tancat el 2017 amb un benefici de 8.675 euros (un 35,77% menys que els 13.506 euros de l’any anterior) i ja acumula dos exercicis en positiu.

Inicialment, el mitjà calculava tancar l’any amb unes pèrdues d’uns 15.000 euros (per l’ampliació de l’equip), que es pensava eixugar amb els guanys de 2016 o el capital social. Al final, però, no ha fet falta, ja que s’han generat més ingressos dels previstos.

En concret, l’any passat Crític va facturar 190.159 euros, un increment del 32,93% respecte al 2016, mentre que la despesa va ser de 181.484 euros, un augment del 40,10%.

El pla d’empresa inicial del mitjà contemplava assolir l’equilibri econòmic en quatre anys, però finalment es va assolir en dos i mig, el 2016, i ara s’ha consolidat.

Creixen tots els ingressos

Pel que fa als 190.159 euros d’ingressos de 2017, el 33,08% (62.904 euros) va correspondre a les subscripcions; el 24,31% (46.224 euros) a la publicitat; el 23,47% (44.620 euros) als projectes desenvolupats com a cooperativa per encàrrecs de tercers; el 9,94% (18.900 euros) a la producció de continguts amb patrocini; el 6,04% (11.480 euros) a la subvenció de la Generalitat, i el 3,16% (6.011 euros) en concepte d’altres (vendes, xerrades, etc.).

Els ingressos de Crític s’han incrementat en tots els àmbits, però destaca el capítol de projectes per encàrrecs de tercers, que ha passat de representar un 14,16% del total a fer-ho un 23,47%. Així, els ingressos provinents de les subscripcions d’un any a l’altre van créixer un 11,38%; els de la publicitat, un 18,14%; de projectes, un 120,3%; dels continguts patrocinats, un 51,1%, i de la subvenció un 45,65%.

Quant als 181.484 euros de despeses, el 58,45% (106.080 euros) es va destinar als salaris de la plantilla i el 13,91% (25.250 euros) als col·laboradors, mentre que un 15,18% (27.549 euros) va ser per a la infraestructura; el 6,77% (12.287 euros) per a la producció de la revista Feminisme(s); el 5,04% (9.142 euros) per a projectes, i el 0,65% (1.176 euros) per a amortitzacions.