Crític ha tancat el 2018 amb un benefici abans d’impostos d’11.572 euros (un 33,4% més que els de 8.675 euros de l’any anterior) i ja acumula tres exercicis en positiu.

En concret, l’any passat el mitjà va facturar 231.208 euros, un increment del 22% respecte de 2017, mentre que la despesa va ser de 219.636 euros, un augment del 21%.

Inicialment Crític calculava tancar el 2018 amb pèrdues, ja que havia pressupostat una inversió important per renovar el nou web. Finalment, tot i executar-la, ha tancat amb un petit benefici que consolida el projecte.

Pel que fa als 231.208 euros d’ingressos de 2018, el 29% va correspondre a les subscripcions; el 27% a la publicitat; el 15% a la producció de continguts amb patrocini; el 15% a subvencions; el 7% a projectes compartits amb empreses i agents de l’economia social i solidària; el 3% al Premi Montserrat Roig; el 2% a altres projectes de serveis editorials, i l’1% a les vendes de revistes.

Quant als 219.636 euros de despeses, el 60% es va destinar als salaris de la plantilla i el 12% a les col·laboracions, mentre que un 19% va ser per a la infraestructura; el 5,5% per a la producció de la revista Ciutats; el 2,6% a despeses associades a projectes; el 0,5% a l’elaboració del pla estratègic, i el 0,4% a amortitzacions.

Doblar subscripcions i capital

Actualment Crític té 1.610 subscriptors, quan a principis de 2018 eren 1.539, però responsables del mitjà cooperatiu admeten que el creixement de subscripcions no és tan elevat com voldrien. Així doncs, s’elaborarà un pla de dinamització de la comunitat de subscriptors per fidelitzar-los i augmentar-ne el nombre. L’objectiu és arribar a les 3.000 persones subscrites el 2022.

A banda, Crític compta amb 66 socis col·laboradors que han aportat 74.000 euros. Entre els objectius del pla estratègic hi ha endegar una nova ronda de finançament per doblar l’actual capital social el primer semestre de 2022, per tal d’invertir els recursos en el creixement de la cooperativa.

El pla estratègic preveu un creixement sostingut del projecte, la incorporació de nous socis de treball (tant periodistes com en l’àmbit de la gestió), així com l’obertura de noves línies de negoci, en especial en l’àmbit de la formació i l’educació.