El Departament de Cultura ha obert un procés de licitació per adjudicar el servei d’elaboració de reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural immoble català. El pressupost base de licitació és de 87.400 euros (sense IVA). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de setembre, i els treballs s’han de lliurar abans del 15 de desembre.

Es tracta de 380 elements del patrimoni cultural català immoble de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre corresponents al Moviment Modern, el Noucentisme i béns culturals d’interès nacional que formen part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La licitació consta de quatre lots: reportatges fotogràfics de 83 elements del patrimoni cultural immoble de Barcelona ciutat; reportatges de 107 elements de la demarcació de Barcelona; reportatges de 90 elements de la demarcació Girona, i reportatges de 100 elements de la demarcació de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El preu unitari màxim per fitxa en cada lo tés de 230 euros (sense IVA). Els licitadors poden presentar ofertes per tots els lots, però només podran ser adjudicataris d’un.