Des de mitjan de l’any 2008, s’han perdut un total de 10.824 llocs de treball als mitjans de comunicació de tot l’Estat, dels quals 1.957 corresponen al 2013, segons els càlculs de l’observatori de la crisi de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE). Aquests 1.957 llocs de treball destruïts l’any passat són força inferiros als 4.800 del 2012.