El benefici consolidat de Planeta Corporación (companyia holding del grup Planeta) va ascendir a 125,83 milions d’euros durant el 2009, un 7,3% més que els 117,27 milions registrats en l’exercici anterior, segons els comptes consolidats dipositats al Registre Mercantil de Barcelona.

En concret, durant el 2009, Planeta Corporación va tenir una xifra neta de negoci de 1.795,86 milions d’euros, davant dels 1.641,23 milions de l’any anterior, el que suposa un 9,4% més.

Pel que fa al resultat abans d’impostos, el holding va abandonar les pèrdues de 8,96 milions d’euros registrades a l’exercici 2008 i va assolir un benefici de 19,64 milions. Aquest canvi es va deure, principalment, a la disminució de les despeses financeres en 25,90 milions d’euros.

Quant a la seva xifra d’endeutament, l’informe de gestió de Planeta Corporación recull que, el passat mes de març, la companyia va tancar el procés de reestructuració per traslladar el seu deute de curt a llarg termini. A finals del 2009, el seu passiu (corrent i no corrent) ascendia a 2.756,43 milions d’euros.

Font: Digimedios