L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de creació, producció, edició i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia per a totes les plataformes digitals i multimèdia d’El Born Centre de Cultura i Memòria (web, videowalls, pantalles i xarxes socials de l’equipament).

El pressupost base de licitació és de 109.725 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres mesos). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de juliol.

El servei consisteix en la consolidació i seguiment del Pla de comunicació 2.0 i multimèdia d’El Born CCM; l’actualització, gestió, manteniment, dinamització, creació de continguts i millora contínua del web; la gestió, manteniment, monitorització, creació de continguts i dinamització de les xarxes socials; la creació de continguts audiovisuals i tractament digital d’imatges per a la difusió de la programació i filmacions; la gestió, programació, manteniment, preparació de continguts i monitorització dels videowalls i pantalles; l’assessorament tècnic en l’ús de noves tecnologies en web i xarxes socials, i la promoció de publicitat a través de les xarxes socials i posicionament del web als cercadors.