El Consell de l’Audiovisual de Catalunya considera que Telecinco va difondre dades que, combinades entre sí, permetien identificar els fills menors d’una dona assassinada pel marit el 2 de desembre al Prat de Llobregat. L’ens regulador ha enviat la seva anàlisi a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè prengui les “mesures oportunes”.

L’actuació del CAC es va iniciar d’ofici i també arran de la presentació d’una queixa enviada conjuntament per l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, i la presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy, que van denunciar el tractament que Telecinco havia fet cas.

Després d’analitzar les informacions al respecte dels dies 2 i 3 de desembre als diferents informatius de Telecinco, l’ens regulador ha conclòs que la cadena “no va respectar la privadesa de la víctima ni del presumpte agressor i que es van incloure elements que, combinats entre si, podrien contribuir a la identificació dels fills menors d’edat de la parella en l’entorn més pròxim, com són la imatge i dades dels progenitors i imatges del lloc de residencia”.

El plenari del CAC entén que Telecinco “podria no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la identificació dels menors afectats, i en aquest sentit, podria incórrer en una infracció de caràcter molt greu” de la Llei general de la comunicació audiovisual.

L’any passat, el Consell de l’Audiovisual ja va determinar que havia difós dades que permetien la identificació d’una menor d’edat, acusada de matar la seva mare a Banyoles. Al desembre, la CNMC va obrir un expedient sancionador per una presumpta infracció de caràcter molt greu que podria comportar una multa d’entre 500.001 i 1.000.000 d’euros.