El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha ampliat per un màxim de sis mesos el termini per resoldre el concurs públic endegat el passat novembre per adjudicar sis llicències de ràdio en FM de titularitat privada. El CAC argumenta la decisió “atès el nombre d’empreses licitadores que s’han presentat al concurs, el volum i la complexitat de la documentació presentada”.

El procediment s’havia de resoldre en sis mesos des de la seva convocatòria; és a dir, aquest maig. Amb l’ampliació del termini en un màxim de mig any (contemplada per la llei), la resolució es pot posposar fins al novembre de 2021.

Les sis llicències a concurs són les corresponents a Manresa-Montserrat (88.1), Terrassa-Martines (89.4), Roses (94.4), Sort-Escobedo (94.5), Vall Boí (93.9) i Vielha eth Aro (103), per a les quals s’han presentat un total de 31 sol·licituds.

Les llicències s’atorgaran per un termini de 15 anys. La mesa de valoració tindrà en compte com a criteris la proposta tecnològica (fins a 80 punts), la proposta econòmica (80 punts), la proposta de programació (220 punts) i la proposta estructural (80 punts).