El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha donat el seu vistiplau a les emissions del documental 1-O al Sense ficció de TV3 i del discurs de Cap d’Any del president Carles Puigdemont, tot i que amb peròs. El ple del CAC ha aprovat sengles acords per cinc vots a favor i un en contra, el de Daniel Sirera, el conseller a proposta del PP. Ambdós continguts havien estat denunciats pel Grup de Periodistes Pi i Margall.

Pel que fa a l’emissió d’1-O el 9 de gener, el CAC no hi observa una vulneració de les missions de servei públic, ja que es tracta d’un “documental de tesi”, i que per analitzar el principi de pluralisme cal abastar un període de temps “més ampli”.

Amb tot, el CAC considera “indispensable” que, “atès el debat polític existent”, els documentals d’autor o de tesi que emeti TV3 en conjunt “responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”.

Quant al vídeo de discurs de Cap d’Any del president Puigdemont difós el 30 de desembre, el CAC constata que la notícia emesa en el Telenotícies vespre de TV3 es va adequar al Llibre d’estil de la CCMA, ja que el contingut es va presentar com una notícia d’actualitat integrada en els informatius.

En canvi, en una de les rodes informatives del 3/24, el vídeo es va emetre íntegrament, introduït oralment pel conductor amb la sobreimpressió “Balanç de l’any 2017”, i sense la careta d’entrada ni de sortida. En aquest cas, el CAC recorda que en l’emissió de continguts elaborats per tercers “cal evitar elements que, encara que només sigui de manera aparent, puguin prestar a confusió en els teleespectadors”.