El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha aprovat dues resolucions sobre continguts emesos a TV3 amb el ple dividit i gràcies al vot particular del seu president, Roger Loppacher.

Per una banda, el CAC ha avalat una crònica relativa a la incidència de la pandèmia a la Comunitat de Madrid, emesa el 29 d’abril simultàniament per TV3 i el 3/24, en què es va incloure la sobreimpressió “La crisi de la Covid des del lloc d’origen”.

El ple de l’ens ha aprovat que no hi va haver manca e veracitat i rigor informatiu en el tractament, tenint en compte el context de l’emissió, amb peces des de diferents territoris, i que es feia referència a la Comunitat de Madrid “com a territori de l’Estat espanyol on va esclatar la pandèmia i la que va afrontar primer la crisi sanitària que provoca”.

L’altra resolució era per la presentació al programa Preguntes freqüents emès el 2 de maig de la mascareta MaskCat per part del president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell. El ple del CAC conclou no tenia propòsit publicitari “atès que no proporciona dades de comercialització i no promociona, de manera directa o indirecta, els béns d’una persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, en la mesura que les cambres, com a entitats de dret públic, no tenen activitat econòmica pròpia”.

A més, especifica que es tracta d’un “contingut eminentment informatiu, als efectes de donar a conèixer un mètode profilàctic que té com a finalitat evitar el contagi de la Covid-19 entre la població, sense que, en cap moment, s’inciti a comprar-lo”.

Les dues actuacions es van iniciar d’ofici pel mateix CAC. Les resolucions han comptat amb el vot favorable de Roger Loppacher i Yvonne Griley, i el contrari de Daniel Sirera i Carme Figueras, que han emès sengles vots particulars.