Un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha constatat que la presència d’obres en llengua catalana (originals, doblades i/o subtitulades) és “gairebé nul·la” en l’oferta de les plataformes d’streaming Amazon Prime Video, Disney+ i HBO. De les quatre analitzades en el treball, només Filmin se’n salva.

L’estudi indica que HBO ofereix una única obra audiovisual en català (un llargmetratge en llengua original), fet que representa tan sols el 0,1% del seu catàleg.

El catàleg de Disney+ ofereix tres obres doblades al català, un 0,2%. En aquest cas, el CAC precisa que les dades corresponen a un monitoratge del 9 d’abril i que, posteriorment, la plataforma va incorporar deu títols més (en el marc de col·laboració amb el Departament de Cultura). Així doncs, el total que ofereix Disney+ serien 13 títols, el 0,8% del catàleg.

Per la seva part, Amazon Prime Video, que és la plataforma que té més títols en el seu catàleg (5.585), ofereix un total de 71 obres audiovisuals en català, que suposen l’1,3% del total.

En contraposició, Filmin ofereix un total de 1.949 obres audiovisuals en llengua catalana, el 18,9% del catàleg. A més, la plataforma disposa del portal FilminCAT, que dona accés directe a la part del catàleg d’obres disponibles en català.

Percentatge d’obra europea

L’objecte principal de l’informe del CAC és analitzar la presència d’obres europees en els catàlegs que les quatre plataformes ofereixen als abonats de Catalunya. El treball conclou que Disney+ i HBO no assoleixen la quota del 30% establerta per la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual, mentre que Amazon Prime Video i Filmin sí ho fan.

En concret, Disney+ ofereix un catàleg amb 1.707 obres audiovisuals (1.027 pel·lícules i 680 produccions seriades o temporades), de les quals només 77 són produccions europees, la qual cosa representa un 4,5% del total.

Per la seva part, HBO té un catàleg de 1.725 obres audiovisuals (909 pel·lícules i 816 produccions seriades o temporades), 432 europees, de manera que la quota es queda en el 25%.

En canvi, Amazon Prime Video ofereix al seu catàleg 5.585 obres audiovisuals (4.096 pel·lícules i 1.489 produccions seriades o temporades), amb 1.916 de producción europea, un 34,3%.

Finalment, el catàleg de Filmin compta amb 10.327 obres audiovisuals (9.820 pel·lícules i 507 produccions seriades o temporades), de les quals 6.782 europees, el 65,7%.

En aquesta ocasió el Consell de l’Audiovisual no ha analitzat l’altra gran plataforma d’streming, Netflix, que va ser objecte d’un altre informe (en solitari) el maig de 2020. Aleshores les obres en llengua catalana a Netflix eren només el 0,5% del seu catàleg, mentre que el percentatge d’obra europea es quedava en el 22,2%.